Artskydd
Wolters Kluwer

Artskydd

Grunder och tillämpning

54500
Tryckt upplaga
Digital upplaga

545 kr (exkl. moms)

Artskydd – grunder och tillämpning beskriver hur växt- och djurarter i Sverige är skyddade och ger läsaren en överblick av relevanta internationella konventioner, EU-direktiv samt bestämmelser i miljöbalken och artskyddsförordningen m.m. Boken innehåller en grundlig genomgång av praxis med många exempel från EU-domstolen och Mark- och miljööverdomstolen. Viktiga begrepp inom artskyddsjuridiken presenteras och även artbegreppet behandlas. Författarna gör en biologisk och till viss del filosofisk betraktelse över varför arter ska skyddas och en juridisk genomgång av hur det görs. De beskriver artskyddet utifrån en väl underbyggd biologisk och juridisk ansats, vilket är unikt och gör boken till ett utmärkt underlag för utbildning.
Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Wolters Kluwer
  • Format: Häftad bok
  • Omfång: 272
  • Utgiven: 2016
  • ISBN: 978-913911450-5

Denna titel finns i digitalt format och kan nås via Zeteo beroende på abonnemang.

Artskydd – grunder och tillämpning beskriver hur växt- och djurarter i Sverige är skyddade och ger läsaren en överblick av relevanta internationella konventioner, EU-direktiv samt bestämmelser i miljöbalken och artskyddsförordningen m.m. Boken innehåller en grundlig genomgång av praxis med många exempel från EU-domstolen och Mark- och miljööverdomstolen. Viktiga begrepp inom artskyddsjuridiken presenteras och även artbegreppet behandlas. Författarna gör en biologisk och till viss del filosofisk betraktelse över varför arter ska skyddas och en juridisk genomgång av hur det görs. De beskriver artskyddet utifrån en väl underbyggd biologisk och juridisk ansats, vilket är unikt och gör boken till ett utmärkt underlag för utbildning.
Målgrupp
Juridiska, Offentlig förvaltning, Studerande
Digital upplaga:
  • Utgivare: Wolters Kluwer
  • Ämnesområde: Miljörätt
  • Publicerad: 2016-01-15
  • Version: 1
  • ISBN: 978-913911450-5