.
Artificiell intelligens och immaterialrätt
 • Immaterial- och marknadsrätt
 • Immaterialrätt
 • EU-rätt

Artificiell intelligens och immaterialrätt

Tobias Kempas

i Sverige och EU

Produkt-id: 8136742928683
ID: P000047402

703 kr (exkl. moms)

Artificiell intelligens och immaterialrätt

Artificiell intelligens och immaterialrätt

Lagerstatus: Finns i lager
 • Utgivare: Norstedts Juridik
 • Format: Häftad bok
 • Upplaga: 1
 • Omfång: 328
 • Utgiven: 2023
 • ISBN: 9789139028093
 • Ämnen: Immaterial- och marknadsrätt
 • Taggar: Immaterialrätt, EU-rätt
 • Författare: Tobias Kempas

Om boken

Framstegen inom forskningsområdet artificiell intelligens (AI), med tillhörande metoder och tekniker, har medfört stora förändringar för näringsliv, offentlig sektor och enskilda individer. Något tillspetsat kan sägas att digitala algoritmer i allt högre utsträckning påverkar eller styr vår vardag. Oklara gränssnitt mellan mänskliga och maskinella prestationer utmanar traditionella föreställningar om vem eller vad som utövar kontroll och beslutsfattande över vem eller vad. En viktig fråga är hur immaterialrättens bestämmelser och principer ska tolkas och tillämpas i AI-relaterade sammanhang.

Artificiell intelligens och immaterialrätt behandlar svensk och europeisk immaterialrätt med fokus på upphovsrätt, patenträtt, mönsterrätt, databasrätt och skydd för företagshemligheter. Vissa känneteckensrättsliga frågor diskuteras också. Boken innehåller flera konkreta exempel. Författaren presenterar och analyserar några av de mest centrala immaterialrättsliga frågor som AI-utvecklingen hittills har medfört, såsom:

• Hur kan AI-system och AI-tekniker skyddas mot efterbildning?

• Under vilka förutsättningar kan AI-genererade alster skyddas av immaterialrätt?

• Hur regleras skyddet av data vid utveckling och användning av AI?

• Vad innebär AI-utvecklingen för varumärkesrätten?

• Vem kan hållas ansvarig om ett AI-system utför en intrångsgörande handling?

• Bör det immaterialrättsliga regelverket justeras eller kompletteras?

Artificiell intelligens och immaterialrätt riktar sig främst till praktiskt verksamma jurister i svenskt näringsliv och offentlig sektor, såsom bolagsjurister, förbundsjurister, verksjurister, handläggare, advokater och konsulter. Boken kan även användas som kurslitteratur, i synnerhet på juridiska fortsättningskurser eller specialkurser som fokuserar på immaterialrätt och informationsteknologi.

Template: page-product.liquid - {"image"=>"https://image.nj.se/product/9789139028093.png", "type"=>"print", "product_id"=>"P000047402", "primary"=>"true", "verkid"=>"P0000473991", "subject_areas"=>["Immaterial- och marknadsrätt"], "subjects"=>["Immaterialrätt", "EU-rätt"], "subtitle"=>"i Sverige och EU", "datechanged"=>"2023-05-04", "book_author"=>[{"contact_id"=>"2180", "id"=>"CT000002180", "role"=>"Författare", "firstname"=>"Tobias", "lastname"=>"Kempas"}], "prodtype"=>"Häftad bok", "pod"=>"false", "juno_doc_id"=>"n/a", "courselitterature"=>"false", "notification_no"=>"21", "stock"=>"89", "imprintcode"=>"NJ", "edition"=>"1", "priceresellers"=>"492", "size"=>"328", "standingorder"=>"false", "status"=>"RELEASED", "published"=>"2023", "publicerat_datum"=>"2023-05-04", "publicerat_timestamp"=>1683158400, "marclass"=>"BRONZE TITLE"}