Årsboken om EU. Skr. 2014/15:65
Statsrådsberedningen

Årsboken om EU. Skr. 2014/15:65

Verksamheten i Europeiska unionen under 2014

28100

281 kr (exkl. moms)

Regeringens redogörelse för verksamheten i Europeiska unionen under 2014. Skrivelsen är en övergripande beskrivning av Europeiska unionens utveckling och förbindelser med omvärlden, det ekonomiska och sociala samarbetet, det rättsliga och inrikes samarbetet samt unionens institutioner. Den tar upp beslut och händelser i unionen och redovisar bredden i unionens frågor utifrån arbetet i rådets olika sammansättningar.
Tryckt upplaga: