Årsbok för Sveriges kommuner 2009
Statistiska centralbyrån/SCB

Årsbok för Sveriges kommuner 2009

33000

330 kr

I denna årliga skrift från SCB presenteras en mängd nyckeluppgifter om kommuner och landsting som möjliggör olika jämförelser.

Främst rör det sig om uppgifter av ekonomisk art, såsom skatteunderlag, utgifter och inkomster. Dock finns även uppgifter av mer allmän karaktär. En del data ges också i tidsserier.För att underlätta jämförelser redovisas dessutom många av uppgifterna som relationstal.

Vill du ha årsboken för nästa år automatiskt? Teckna en stående order!
Produktdetaljer: