Årsbok för Sveriges kommuner 2006
Statistiska centralbyrån/SCB

Årsbok för Sveriges kommuner 2006

32200

322 kr

Statistiska uppgifter om kommuner och landsting med redovisning även på läns- och riksnivå. Uppgifterna är huvudsakligen av ekonomisk art, t.ex. skatteunderlag, skattesatser, utgifter och inkomster. Innehåller även allmänna uppgifter om kommunala och regionala indelningar.

Produktdetaljer: