Årsbok för Sveriges kommuner 2006
Statistiska centralbyrån/SCB

Årsbok för Sveriges kommuner 2006

32200

322 kr

Statistiska uppgifter om kommuner och landsting med redovisning även på läns- och riksnivå. Uppgifterna är huvudsakligen av ekonomisk art, t.ex. skatteunderlag, skattesatser, utgifter och inkomster. Innehåller även allmänna uppgifter om kommunala och regionala indelningar.

Hur är läget nästa år? Teckna stående order
Produktdetaljer: