Arrendelagen
Norstedts Juridik

Arrendelagen

253400

2,534 kr (exkl. moms)

Återger samtliga svenska arrenderättsliga lagtexter. Varje paragraf kommenteras med stöd av förarbeten, rättsfall, facklitteratur och utifrån författarnas egna erfarenheter. Omfattar jordbruksarrende, lägenhetsarrende, bostadsarrende, anläggningsarrende samt utdrag ur annan arrenderättslig lagstiftning. Här finns också indextabeller, översikter, rättsfalls- och sakregister. Sammanställningen kompletteras med praktisk information om Nämndlagen och Synemannaförordningen genom underlag för avkastnings- och indexberäkningar samt genom formulär.

Laghandboken är uppdaterad fram till det senast utkomna supplementet. Kommande supplement sänds ut automatiskt minst en gång/år på stående order och debiteras i samband med distributionen av supplementet. Priset varierar beroende på supplementens omfång. Angivet pris avser den uppdaterade laghandboken.