Arrendelagen
Wolters Kluwer

Arrendelagen

0
Tryckt upplaga
Digital upplaga

0 kr

Återger samtliga svenska arrenderättsliga lagtexter. Varje paragraf kommenteras med stöd av förarbeten, rättsfall, facklitteratur och utifrån författarnas egna erfarenheter. Omfattar jordbruksarrende, lägenhetsarrende, bostadsarrende, anläggningsarrende samt utdrag ur annan arrenderättslig lagstiftning. Här finns också indextabeller, översikter, rättsfalls- och sakregister. Sammanställningen kompletteras med praktisk information om Nämndlagen och Synemannaförordningen genom underlag för avkastnings- och indexberäkningar samt genom formulär.

Tryckt upplaga:

Denna titel finns i digitalt format och kan nås via Zeteo beroende på abonnemang.

Digital upplaga: