.
Arrendelagen
  • Fastighetsrätt, miljö och samhälle
  • Fastighetsrätt

Arrendelagen

Mauritz Bäärnhielm, Sven Larsson, Erik Gerleman

En kommentar. Stående order

0
Arrendelagen
Läs titeln med ett abonnemang på JUNO
  • Digitalt verktyg med tillgång till allt juridiskt material du behöver
  • Material från över 1000 experter, allt på samma ställe

Om boken

Återger samtliga svenska arrenderättsliga lagtexter. Varje paragraf kommenteras med stöd av förarbeten, rättsfall, facklitteratur och utifrån författarnas egna erfarenheter. Omfattar jordbruksarrende, lägenhetsarrende, bostadsarrende, anläggningsarrende samt utdrag ur annan arrenderättslig lagstiftning. Här finns också indextabeller, översikter, rättsfalls- och sakregister. Sammanställningen kompletteras med praktisk information om nämndlagen och synemannaförordningen genom underlag för avkastnings- och indexberäkningar samt genom formulär.

Laghandboken är uppdaterad fram till det senast utkomna supplementet. Kommande supplement sänds ut automatiskt minst en gång/år på stående order och debiteras i samband med distributionen av supplementet. Priset varierar beroende på supplementens omfång. Angivet pris avser den uppdaterade laghandboken.