.
Arrende- och andra nyttjanderättsavtal i praktiken

Arrende- och andra nyttjanderättsavtal i praktiken

Nils Larsson, Stieg Synnergren
85200

852 kr (exkl. moms)

Arrende- och andra nyttjanderättsavtal i praktiken

Arrende- och andra nyttjanderättsavtal i praktiken

Lagerstatus: Finns i lager

Om boken

I denna handbok behandlas:

• Jordbruksarrende.

• Bostadsarrende.

• Anläggningsarrende.

• Lägenhetsarrende.

• Allmän nyttjanderätt, såsom upplåtelse av fiske och jakt samt avverkningsrätt.

Arrende- och andra nyttjanderättsavtal i praktiken är den enda bok som behandlar alla olika upplåtelseformer för arrende och allmän nyttjanderätt. Här redovisas också när avtal krävs för att nyttja annans mark och hur man ska skilja på arrende- och hyresavtal. Vidare presenteras och avgränsas mot nyttjanderätt närliggande avtals- och upplåtelseformer, såsom servitut, tillstånd att nyttja allmän platsmark, bolagsavtal, rörelsearrende, samäganderättsavtal och testamentarisk nyttjanderätt.

Arrende- och andra nyttjanderättsavtal i praktiken är en koncentrerad handledning för hur parterna ska förfara då avtal ska skrivas och när det uppstår vanliga tvister mellan dem. Boken innehåller också formulär för avtal och uppsägningar m.m.

Boken ingår i en serie böcker utgivna av Norstedts Juridik som behandlar rättigheter till fast egendom. Andra böcker i serien i vilka Nils Larsson och Stieg Synnergren medverkar som författare är Kommersiella hyres- och arrendeavtal i praktiken, Bostadshyresavtal i praktiken, Jaktarrende, Upplåtelser för ledningar i praktiken samt Fastighetstransaktioner i praktiken. Larsson och Synnergren medverkar även i förlagets samlingsverk Jordabalken med kommentarer till 7, 12 och 14 kap. jordabalken. De är också författare till förlagets lagkommentar JB 7 kap. En kommentar.