Årlig regional sysselsättningsstatistik 1992 (ÅRSYS 92)
Statistiska centralbyrån/SCB

Årlig regional sysselsättningsstatistik 1992 (ÅRSYS 92)

18200

182 kr (exkl. moms)