.
Arkivlagen
  • Offentlig rätt
  • Förvaltningsrätt
  • Statsrätt

Arkivlagen

Ulrika Geijer, Håkan Lövblad

En kommentar

Produkt-id: 4335705686060
ID: A3C34BF7601D148B8525812F003E2BA0

627 kr (exkl. moms)

Arkivlagen

Arkivlagen

Lagerstatus: Finns i lager

Om boken

Arkivlagen är en del i det lagstiftningssystem som reglerar myndigheters hantering av handlingar och uppgifter. I detta system ingår arkivlagen med tillhörande författningar tillsammans med 2 kap. tryckfrihetsförordningen, offentlighets- och sekretesslagen samt regleringen av behandling av personuppgifter.

I Arkivlagen. En kommentar sätts arkiven in i det senaste decenniets samhälleliga förändringar, vilka har tagit sig uttryck i bland annat e-myndigheter och servicemyndigheter samt e-förvaltning och e-arkiv. Även nya kommunikationssätt som sociala medier och digitaliseringen av arkiv för presentation på webben berörs. Kommentaren ger även inblickar i teori- och metodutveckling som nationellt har inneburit övergång till verksamhetsbaserad arkivredovisning och en internationellt fastställd ledningssystemstandard för verksamhetsinformation.

Template: page-product.liquid - {"image"=>"https://image.nj.se/product/9789139115816.png", "type"=>"print", "product_id"=>"A3C34BF7601D148B8525812F003E2BA0", "primary"=>"true", "oldfidoid"=>"A3C34BF7601D148B8525812F003E2BA0", "verkid"=>"2282ECA4F8AA8C0B85257F45004869E42", "subject_areas"=>["Offentlig rätt"], "subjects"=>["Förvaltningsrätt", "Statsrätt"], "subtitle"=>"En kommentar", "datechanged"=>"2024-03-07", "book_author"=>[{"contact_id"=>"0247", "id"=>"028EA24E94682A4FC12575E6004FD26E", "role"=>"Författare", "firstname"=>"Ulrika", "lastname"=>"Geijer"}, {"contact_id"=>"1517", "id"=>"BF83BFA0F984E325C12579EC0049016B", "role"=>"Författare", "firstname"=>"Håkan", "lastname"=>"Lövblad"}], "prodtype"=>"Häftad bok", "pod"=>"false", "juno_doc_id"=>"n/a", "courselitterature"=>"false", "notification_no"=>"21", "stock"=>"181", "imprintcode"=>"NJ", "edition"=>"2", "priceresellers"=>"439", "size"=>"260", "standingorder"=>"false", "status"=>"RELEASED", "published"=>"2018", "publicerat_datum"=>"2018-02-01", "publicerat_timestamp"=>1517443200}