.
Ärendehandläggning inom socialtjänsten
  • Socialrätt

Ärendehandläggning inom socialtjänsten

Candice Ståhl, Hanna Grylin

I teori och praktik

0
Ärendehandläggning inom socialtjänsten
Läs titeln med ett abonnemang på JUNO
  • Digitalt verktyg med tillgång till allt juridiskt material du behöver
  • Material från över 1000 experter, allt på samma ställe

Om boken

Den här boken riktar sig till studerande på landets socionomutbildningar, men även till handläggare inom socialtjänsten och andra som har intresse av att lära sig om socialtjänstens ärendehandläggning. Syftet med boken är att ge en introduktion till handläggnings- och dokumentationsregler som ska beaktas under ärendehandläggning i socialtjänstens verksamhet. Boken är skriven med utgångspunkt i internationell rätt om mänskliga rättigheter, kommunallagen, förvaltningslagen, socialtjänstlagen, LVU, LSS och LVM. Den omfattar barn- och ungdomsärenden, ärendehandläggning vid våld i nära relation och ärenden som rör personer med funktionsnedsättning och personer med missbruksproblematik. I boken ges löpande exempel med kommentarer på hur reglerna kan tillämpas i skilda situationer under ärendehandläggningen.