Arbetstidslagen och EU:s arbetstidsdirektiv
Norstedts Juridik

Arbetstidslagen och EU:s arbetstidsdirektiv

51500
Tryckt upplaga
Digital upplaga

515 kr (exkl. moms)

Författare:
Tommy Iseskog
Den svenska arbetstidslagen tillfördes den 1 juli 2005 EU-regler om arbetstider. Dessa regler har sin grund i EU:s arbetstidsdirektiv och rör främst veckoarbetstid, dygnsvila och nattarbete. Därmed innehåller arbetstidslagen (sedan tidigare gällande) bestämmelser om bl.a. normalarbetstid, övertid, mertid, veckovila och rast samt de nya EU-anpassade reglerna.


Regler om extra övertid, extra mertid samt dispens och skyddsombudsrollen i arbetstidsfrågor infördes 2011. Vidare har sanktionsavgifter införts beträffande flertalet av arbetstidslagens regler fr.o.m. den 1 juli 2014.


Arbetstidslagen och EU:s arbetstidsdirektiv är en praktisk lagkommentar. I boken avhandlas såväl de ”svenska” arbetstidsreglerna som ovannämnda EU-regler och hur dessa olika bestämmelser ska tillämpas parallellt. I den nya (sjätte) upplagan har samtliga kapitel reviderats.
Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Format: Häftad bok
  • Omfång: 253
  • Utgiven: 2014
  • ISBN: 978-913911433-8

Denna titel finns i digitalt format och kan nås via Zeteo beroende på abonnemang.

Författare:
Tommy Iseskog
Den svenska arbetstidslagen tillfördes den 1 juli 2005 EU-regler om arbetstider. Dessa regler har sin grund i EU:s arbetstidsdirektiv och rör främst veckoarbetstid, dygnsvila och nattarbete. Därmed innehåller arbetstidslagen (sedan tidigare gällande) bestämmelser om bl.a. normalarbetstid, övertid, mertid, veckovila och rast samt de nya EU-anpassade reglerna.


Regler om extra övertid, extra mertid samt dispens och skyddsombudsrollen i arbetstidsfrågor infördes 2011. Vidare har sanktionsavgifter införts beträffande flertalet av arbetstidslagens regler fr.o.m. den 1 juli 2014.


Arbetstidslagen och EU:s arbetstidsdirektiv är en praktisk lagkommentar. I boken avhandlas såväl de ”svenska” arbetstidsreglerna som ovannämnda EU-regler och hur dessa olika bestämmelser ska tillämpas parallellt. I den nya (sjätte) upplagan har samtliga kapitel reviderats.
Målgrupp
Human Resources, Juridiska
Digital upplaga:
  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Ämnesområde: Arbetsrätt och arbetsmiljö
  • Publicerad: 2015-05-01
  • Version: 6
  • ISBN: 978-913911433-8