.
Arbetstidslagen

Arbetstidslagen

Hans Gullberg, Karl-Ingvar Rundqvist, Per Ewaldsson, Sture Wennerström

Kommentarer och författningar

Produkt-id: 6851275030694
ID: E13F4911700A37CA85257F450047836C

567 kr (exkl. moms)

Arbetstidslagen

Arbetstidslagen

Lagerstatus: Finns i lager

Om boken

Boken beskriver arbetstidslagens ganska komplicerade regelsystem och behandlar bl.a. vilka möjligheter som finns att göra avvikelser genom kollektivavtal eller dispens och hur man då måste beakta villkor i arbetstidsdirektivet. EU-rättslig och annan praxis redovisas. I anslutning till lagens tillämpningsområde behandlas även särlagstiftningen på arbetstidsområdet.Denna fjärde upplaga av lagkommentaren har främst motiverats av att påföljdssystemet i arbetstidslagen och annan arbetstidslagstiftning har reviderats. Lagändringarna, som beslöts redan i juni 2013, trädde i kraft den 1 juli 2014. Syftet med revisionen var att öka effektiviteten i systemet så att de materiella bestämmelserna följs i ökad utsträckning. Detta har ansetts kunna ske genom att i betydande utsträckning ersätta straff med sanktionsavgift som påföljd för överträdelser. Ordningen för uttag av sanktionsavgifter har samtidigt förenklats. Bokens kommentarer och författningstexter har även aktualiserats i andra delar, såsom i fråga om föreskrifter om arbetstiden för minderåriga och vad gäller vägarbetstidslagens tillämpning på förare som är egenföretagare.
Template: page-product.liquid - {"image"=>"https://image.nj.se/product/9789139114383.png", "type"=>"print", "product_id"=>"E13F4911700A37CA85257F450047836C", "primary"=>"true", "oldfidoid"=>"E13F4911700A37CA85257F450047836C", "verkid"=>"E13F4911700A37CA85257F45004783084", "subject_areas"=>["Arbetsrätt och arbetsliv"], "subtitle"=>"Kommentarer och författningar", "datechanged"=>"2024-03-07", "book_author"=>[{"contact_id"=>"1080", "id"=>"8002B718782F8F5BC12576800038D20E", "role"=>"Författare", "firstname"=>"Hans", "lastname"=>"Gullberg"}, {"contact_id"=>"0749", "id"=>"4BF6F29B8254BAE3C1257680003913F6", "role"=>"Författare", "firstname"=>"Karl-Ingvar", "lastname"=>"Rundqvist"}, {"contact_id"=>"1512", "id"=>"BEBA4638B8C0D334C12577CE00424CA7", "role"=>"Författare", "firstname"=>"Per", "lastname"=>"Ewaldsson"}, {"contact_id"=>"1513", "id"=>"BF0B568479056F23C12577CE00427112", "role"=>"Författare", "firstname"=>"Sture", "lastname"=>"Wennerström"}], "prodtype"=>"Häftad bok", "pod"=>"false", "juno_doc_id"=>"n/a", "courselitterature"=>"false", "notification_no"=>"21", "stock"=>"25", "imprintcode"=>"NJ", "edition"=>"4", "priceresellers"=>"397", "size"=>"274", "standingorder"=>"false", "status"=>"RELEASED", "published"=>"2014", "publicerat_datum"=>"2014-10-13", "publicerat_timestamp"=>1413158400}