Arbetstid vid visst vägtransportarbete, ändrad lag
Näringsdepartementet

Arbetstid vid visst vägtransportarbete, ändrad lag

0

0 kr (exkl. moms)

Ändr. 30 §. I kraft 1 juli 2008. Jfr prop. 2007/08:62
Tryckt upplaga: