Arbetstid vid visst vägtransportarbete, ändrad lag
Näringsdepartementet

Arbetstid vid visst vägtransportarbete, ändrad lag

0

Denna titel finns i digitalt format och kan nås via Zeteo beroende på abonnemang.

Ändr. 30 §. I kraft 1 juli 2008. Jfr prop. 2007/08:62

Digital utgåva: