.
Arbetstagares immaterialrätter
 • Arbetsrätt och arbetsliv
 • Immaterial- och marknadsrätt
 • Arbetsrätt
 • Immaterialrätt

Arbetstagares immaterialrätter

Sanna Wolk

Rätten till uppfinningar, design, verk, databaser och datorprogram m.m. i anställningsförhållanden

59300

593 kr (exkl. moms)

Arbetstagares immaterialrätter

Arbetstagares immaterialrätter

Lagerstatus: Finns i lager
 • Utgivare: Norstedts Juridik
 • Format: Häftad bok
 • Upplaga: 3
 • Omfång: 242
 • Utgiven: 2023
 • ISBN: 9789139021339
 • Ämnen: Arbetsrätt och arbetsliv, Immaterial- och marknadsrätt
 • Taggar: Arbetsrätt, Immaterialrätt
 • Författare: Sanna Wolk

Om boken

Idag är de immateriella tillgångarna, som uppfinningar, datorprogram, databaser och mycket mer, många gånger de allra viktigaste för företag. Eftersom de flesta immaterialrätter skapas inom ramen för anställningsförhållanden, är det viktigt för företagen att tillgodogöra sig rättigheternas ekonomiska värde. Arbetsgivaren eftersträvar följaktligen normalt att de immaterialrätter och ekonomiska värden som är resultatet av verksamheten tillfaller företaget.

I Arbetstagares immaterialrätter ges en samlad framställning av rättsövergången i anställningsförhållanden och parternas rättigheter och skyldigheter beträffande anställdas immaterialrätter. I boken behandlas arbetsgivarens förvärv av arbetstagares ensamrätter – främst upphovsrätt, design/formgivning och patent – och arbetstagarens lagstiftade, presumerade eller eventuellt förhandlade ekonomiska ersättning för den rätt som arbetsgivaren förvärvar. Det redogörs särskilt för de ersättningsbedömningar som gjorts vid Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar (SNAU) och den skiljenämnd som finns på det kollektivavtalsreglerade området. Också de särskilda förhållanden som gäller vid universitet och högskola samt rätten till hyrda arbetstagares immaterialrätter behandlas i boken. Vidare diskuteras vad som gäller vid överlappande immaterialrättsliga skyddsformer, när olika principer för rättigheternas övergång i anställningsförhållanden kan vara tillämpliga samtidigt. Problemen på området beskrivs och analyserar med en praktisk ekonomisk ansats.