.
Arbetsrättsliga förhandlingar
  • Arbetsrätt och arbetsliv
  • Arbetsrätt

Arbetsrättsliga förhandlingar

Per-Olof Persson, Carolina Öhrn

En handbok

Produkt-id: 6821464932518
ID: P000043410
Arbetsrättsliga förhandlingar
Läs titeln med ett abonnemang på JUNO
  • Digitalt verktyg med tillgång till allt juridiskt material du behöver
  • Material från över 1000 experter, allt på samma ställe

Om boken

Inom det arbetsrättsliga systemet finns olika typer av förhandlingar: tvisteförhandling, samverkansförhandling, kollektivavtalsförhandling och förhandling enligt den allmänna förhandlingsrätten.

För dem som förhandlar inom arbetsrätten är det grundläggande att känna till de olika förhandlingstyperna, deras syfte och hur de praktiskt kan användas.

Detta verk vänder sig till dem som deltar i arbetsrättsliga förhandlingar eller som av andra skäl behöver kunskap i ämnet, såväl fackliga företrädare som företrädare för arbetsgivare, och kan även användas i utbildningssammanhang.

Verket är användbart i det praktiska arbetslivet. De olika förhandlingstyperna, från förberedelse av förhandlingen till dess avslut, gås igenom. Boken innehåller även en exempelsamling där de olika förhandlingar som kan bli aktuella beskrivs utifrån konkreta fall.

Template: page-product.liquid - {"image"=>"https://image.nj.se/product/9789139023555.png", "type"=>"digital", "product_id"=>"P000043410", "primary"=>"false", "verkid"=>"P0000431211", "subject_areas"=>["Arbetsrätt och arbetsliv"], "subjects"=>["Arbetsrätt"], "subtitle"=>"En handbok", "datechanged"=>"2023-12-08", "book_author"=>[{"contact_id"=>"1986", "id"=>"CT000001986", "role"=>"Författare", "firstname"=>"Per-Olof", "lastname"=>"Persson"}, {"contact_id"=>"0968", "id"=>"6FCA0C94DD3C12BEC12576460033D344", "role"=>"Författare", "firstname"=>"Carolina", "lastname"=>"Öhrn"}], "prodtype"=>"E-bok", "printper"=>"

Den senaste versionen av det tryckta verket utgavs 2021.

", "pod"=>"false", "juno_doc_id"=>"ISBN9789139319887", "courselitterature"=>"false", "stock"=>"0", "imprintcode"=>"NJ", "edition"=>"1", "size"=>"0", "standingorder"=>"false", "status"=>"RELEASED", "published"=>"2021", "publicerat_datum"=>"2021-11-09", "publicerat_timestamp"=>1636416000, "marclass"=>"BRONZE TITLE"}