Arbetsrättslig avtalsrätt
Norstedts Juridik

Arbetsrättslig avtalsrätt

37500
Tryckt upplaga
Digital upplaga

375 kr (exkl. moms)

Författare:
Tommy Iseskog
Arbetsmarknadens olika relationer regleras genom avtal. Mellan en arbetsgivare och en arbetstagare finns ett anställningsavtal. Kollektivavtal styr i stor utsträckning anställnings- och arbetsvillkor på den svenska arbetsmarknaden och relationen mellan arbetsgivare och facklig organisation.
I grunden gäller vår allmänna avtalslag för dessa arbetsmarknadsöverenskommelser. Detta innebär att avtalslagens regler om slutande av avtal, fullmakt, avtals ogiltighet och jämkning av avtal gäller beträffande anställningsavtal och avtal om avveckling av anställning. Dessa regler gäller också i princip beträffande kollektivavtal, dock med tillägget att kollektivavtal måste vara skriftliga.
I boken Arbetsrättslig avtalsrätt behandlas alla de olika avtalsrättsliga spelregler som måste beaktas vid träffande och tillämpning av avtal på arbetsmarknaden.
Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Format: Häftad bok
  • Omfång: 117
  • Utgiven: 2012
  • ISBN: 978-913911261-7

Denna titel finns i digitalt format och kan nås via Zeteo beroende på abonnemang.

Författare:
Tommy Iseskog
Arbetsmarknadens olika relationer regleras genom avtal. Mellan en arbetsgivare och en arbetstagare finns ett anställningsavtal. Kollektivavtal styr i stor utsträckning anställnings- och arbetsvillkor på den svenska arbetsmarknaden och relationen mellan arbetsgivare och facklig organisation.
I grunden gäller vår allmänna avtalslag för dessa arbetsmarknadsöverenskommelser. Detta innebär att avtalslagens regler om slutande av avtal, fullmakt, avtals ogiltighet och jämkning av avtal gäller beträffande anställningsavtal och avtal om avveckling av anställning. Dessa regler gäller också i princip beträffande kollektivavtal, dock med tillägget att kollektivavtal måste vara skriftliga.
I boken Arbetsrättslig avtalsrätt behandlas alla de olika avtalsrättsliga spelregler som måste beaktas vid träffande och tillämpning av avtal på arbetsmarknaden.
Målgrupp
Juridiska
Digital upplaga:
  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Ämnesområde: Arbetsrätt och arbetsmiljö
  • Publicerad: 2012-06-07
  • Version: 1
  • ISBN: 978-913911261-7