Arbetsrätten i kommuner och landsting
Sveriges Kommuner och Landsting

Arbetsrätten i kommuner och landsting

20100

201 kr (exkl. moms)

Denna bok går igenom de viktigaste delarna i de vanligast förekommande arbetsrättsliga lagarna såväl som de kommunala kollektivavtalen som tillämpas dels av kommuner, landsting och regionerna, och dels av kommunalförbund och företag som är medlemmar i Arbetsgivarförbundet Pacta.

Om du jobbar som chef, personalhandläggare eller av någon annan anledning helt enkelt behöver känna till vilka regler som är tillämpliga i olika situationer så är denna bok en stor hjälp i ditt arbete. Nu kan du snabbt få en överblick över arbetsrättsliga lag- och avtalsbestämmelser!Denna upplaga (2008) innehåller revideringar av tidigare upplagor som en följd av ändrad lagstifning såväl som ändrade kollektivavtal. Dessutom har nya rättsfall från Arbetsdomstolen påverkat användandet av vissa lagar.

Utges i samband med Pacta - Arbetsgivarförbundet för kommunalförbund och företag.