.
Arbetsrätten
  • Arbetsrätt och arbetsliv
  • Arbetsrätt

Arbetsrätten

Naiti del Sante, Niklas Selberg, Bengt Garpe, Håkan Gabinus Göransson

En introduktion

Produkt-id: 8722925420887
ID: P000047939

269 kr (exkl. moms)

Arbetsrätten

Arbetsrätten

Lagerstatus: Finns i lager

Om boken

Arbetsrätten – En introduktion är en överskådlig och lättläst redogörelse för den svenska arbetsrätten. Särskild uppmärksamhet ägnas åt praktiskt viktiga problem och åt sådana frågor som brukar stå i centrum i den arbetsrättsliga undervisningen. Boken vänder sig i första hand till dem som ska studera arbetsrätt vid utbildningslinjer på universitets- och högskolenivå och i samband med utbildningar av fackliga förtroendemän och personalansvariga hos arbetsgivare.

Boken är också lämplig som hjälpreda för praktiskt verksamma som vill ha en orientering om det arbetsrättsliga regelsystemet. Denna reviderade tionde upplaga har uppdaterats främst med hänsyn till ändrad lagstiftning, i synnerhet de nya reglerna om anställningsskydd och annan lagstiftning till följd av 2022 års LAS-reform, EU-rättens utveckling samt ny rättspraxis från Arbetsdomstolen och EU-domstolen. Vissa förtydliganden har gjorts jämfört med tidigare upplagor.

Template: page-product.liquid - {"image"=>"https://image.nj.se/product/9789139028659.png", "type"=>"print", "product_id"=>"P000047939", "primary"=>"true", "verkid"=>"3AE11C44F44DA6AF8525814F0033FDC410", "subject_areas"=>["Arbetsrätt och arbetsliv"], "subjects"=>["Arbetsrätt"], "subtitle"=>"En introduktion", "datechanged"=>"2024-05-20", "book_author"=>[{"contact_id"=>"1550", "id"=>"C3653D4AD47F90F8C12577FB005420F6", "role"=>"Författare", "firstname"=>"Naiti", "lastname"=>"del Sante"}, {"contact_id"=>"1939", "id"=>"CT000001939", "role"=>"Författare", "firstname"=>"Niklas", "lastname"=>"Selberg"}, {"contact_id"=>"1447", "id"=>"B591B446D75848B8C12575D2003AC9A2", "role"=>"Författare", "firstname"=>"Bengt", "lastname"=>"Garpe"}, {"contact_id"=>"0274", "id"=>"06EB486B0584372DC1257543004B279A", "role"=>"Författare", "firstname"=>"Håkan Gabinus", "lastname"=>"Göransson"}], "prodtype"=>"Häftad bok", "pod"=>"false", "juno_doc_id"=>"n/a", "courselitterature"=>"true", "notification_no"=>"21", "stock"=>"1050", "imprintcode"=>"NJ", "edition"=>"10", "priceresellers"=>"188", "size"=>"137", "standingorder"=>"false", "status"=>"RELEASED", "published"=>"2024", "publicerat_datum"=>"2024-04-15", "publicerat_timestamp"=>1713139200, "genre"=>"Kurslitteratur", "is_course_lit"=>true}