.
Arbetsrätten
  • Arbetsrätt och arbetsliv
  • Arbetsrätt

Arbetsrätten

Naiti del Sante, Bengt Garpe, Håkan Gabinus Göransson

En introduktion

25100

251 kr (exkl. moms)

Arbetsrätten

Arbetsrätten

Lagerstatus: Finns i lager

Om boken

Arbetsrätten – En introduktion är en överskådlig redogörelse av den svenska arbetsrätten. Särskild uppmärksamhet ägnas åt praktiskt viktiga problem och åt sådana frågor som brukar stå i centrum i den arbetsrättsliga undervisningen. Boken vänder sig i första hand till dem som ska studera ämnet arbetsrätt vid olika utbildningslinjer på universitets- och högskolenivå och i samband med utbildningar av fackliga förtroendemän och personalansvariga hos arbetsgivare.

Den är också lämplig som hjälpreda för praktiskt verksamma som vill ha en orientering om det arbetsrättsliga regelsystemet. Denna reviderade nionde upplaga har uppdaterats främst med hänsyn till ändrad lagstiftning, i synnerhet de nya reglerna i LAS och annan lagstiftning till följd av LAS-reformen. Även revideringen av utstationeringsdirektivet, ny rättspraxis samt
genomförandet av arbetsvillkorsdirektivet, balansdirektivet och visselblåsardirektivet i svensk rätt har föranlett uppdateringar av denna upplaga. Vissa förtydliganden har gjorts jämfört med tidigare upplagor.