Arbetsrätt - en del av Zeteo
Norstedts Juridik

Arbetsrätt - en del av Zeteo

0
Tryckt upplaga
Digital upplaga

0 kr (exkl. moms)

En perfekt tjänst för dig som behöver djupare information i arbetsrättsliga frågor.Arbetsrätt bygger på Tommy Iseskogs välkända böcker:Uppsägning av personliga skälUppsägning vid arbetsbristOmplaceringAtt medbestämmandeförhandla Arbetsrätt kombinerar böckernas kompletta och lättillgängliga innehåll med teknikens alla fördelar. Det händer mycket inom arbetsrätten vilket gör att regelverket hela tiden prövas och förändras. Med Arbetsrätt kan du vara säker på att du arbetar med aktuell information. Genom Arbetsrätt blir det också enklare för dig att gå till källorna. Tjänsten innehåller länkar till lagtext och refererade AD-domar i fulltext.InnehållHela textinnehållet i böckerna Uppsägning av personliga skäl, Uppsägning vid arbetsbrist, Omplacering och Att medbestämmandeförhandla.Länkar till de domar och lagtexter som texten referar till.Flexibla sökfunktioner, inklusive fritextsökning.Två uppdateringar per år.

För beställning eller mer information kontakta vår säljavdelning.
Tryckt upplaga:

Denna titel finns i digitalt format och kan nås via Zeteo beroende på abonnemang.

Målgrupp
Human Resources
Digital upplaga: