Arbetsplatsinspektioner och höjd särskild avgift. Ds 2017:16
Justitiedepartementet

Arbetsplatsinspektioner och höjd särskild avgift. Ds 2017:16

9500

95 kr (exkl. moms)

Förslag till ändringar i utlänningslagen som innebär att möjligheten att genomföra arbetsplatsinspektioner utökas.Polismyndigheten ges möjlighet att göra inspektioner på arbetsplatser för att kontrollera att arbetsgivare inte har personer anställda i strid mot utlänningslagens bestämmelser. Inspektionerna ska rikta sig mot arbetsgivaren. Inspektionerna ska baseras på en riskbedömning i enlighet med EU:s direktiv 2009/52 om sanktioner mot arbetsgivare. Det föreslås också att den särskilda avgiften som arbetsgivare kan åläggas att betala för att de har en utlänning anställd som saknar rätt att vistas och arbeta i Sverige ska höjas.
Köp Ds:n och ta del av de kompletta förslagen!Teckna stående order på Ds från Justitiedepartementet!
Produktdetaljer: