Arbetsmiljöregler för ett modernt arbetsliv
Arbetsmarknadsdepartementet

Arbetsmiljöregler för ett modernt arbetsliv

8000

80 kr (exkl. moms)

En särskild utredare ska se över vissa frågor som har identifierats vid framtagandet av den nya arbetsmiljöstrategin. Syftet med utredningen är att ta fram ett beslutsunderlag för eventuella åtgärder och regeländringar på arbetsmiljöområdet.
Tryckt upplaga: