.
Arbetsmiljörätten
  • Arbetsrätt och arbetsliv
  • Arbetsrätt

Arbetsmiljörätten

Johan Holm

En översikt

Planerad utgivning under september 2024.
0
Arbetsmiljörätten
Läs titeln med ett abonnemang på JUNO
  • Digitalt verktyg med tillgång till allt juridiskt material du behöver
  • Material från över 1000 experter, allt på samma ställe

Om boken

Titeln är förhandsregistrerad. Pris och utgivningsdatum kan komma att ändras.

Arbetsmiljörätten. En översikt är en utförlig och lättillgänglig sammanställning av det arbetsmiljörättsliga regelverket. Den är uppdaterad med Arbetsmiljöverkets nya föreskriftsstruktur som börjar gälla från den 1 januari 2025, då tidigare 60-talet föreskrifter ersätts med 15.

Boken behandlar de olika aktörernas ansvar och befogenheter på arbetsmiljöområdet, i synnerhet arbetsgivarens ansvar och Arbetsmiljöverkets och skyddsombudens befogenheter. Även andra aktörer, exempelvis inhyrare av arbetskraft och egenföretagare, tas upp. Vidare ges en översikt av de arbetsmiljörättsliga kraven som ställs på arbetsmiljön. Särskilt ingående behandlas föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete och organisatorisk och social arbetsmiljö. Även arbetstidsregler, rehabiliteringsansvar och samverkan inom arbetsmiljörätten diskuteras. När det gäller sanktionerna på arbetsmiljöområdet anges förutsättningarna för och kopplingen mellan arbetsmiljökraven och de olika sanktionerna förelägganden, sanktionsavgifter, arbetsmiljöbrott och brott mot arbetsmiljölagen samt ersättningssystemet vid arbetsskada.

Arbetsmiljörätten. En översikt vänder sig till alla som studerar, arbetar med eller är intresserade av arbetsmiljöfrågor. Chefer och andra arbetsmiljöansvariga, skyddsombud, fackliga företrädare och HR-personal med flera kan ha nytta av boken i sitt praktiska arbete. Den är också avsedd för kurser såväl inom universitet och högskola som för yrkesverksamma.