Arbetsmiljön inom hälso- och sjukvården
Statistiska centralbyrån/SCB

Arbetsmiljön inom hälso- och sjukvården

8800

88 kr (exkl. moms)

Resultaten från två undersökningar, 1989/90 och 1991/92, visar bl.a. att personal inom hälso- och sjukvården utsätts för våld eller hot om våld i högre grad än personal inom andrayrkesområden. Mest drabbade är skötare inom den psykiatriska vården.

Information om arbetsmarknaden 1993:01