Arbetsmiljöansvar
Norstedts Juridik

Arbetsmiljöansvar

75800
Tryckt upplaga
Digital upplaga

758 kr

Författare:
Tommy Iseskog
Arbetsmiljöansvar handlar om de olika ansvarsregler som gäller i arbetsmiljösammanhang.Arbetsmiljöansvar är en handbok som redovisar vad regelverket kring arbetsmiljöansvar innebär och hur reglerna fungerar i praktiken. Boken är ett arbetsredskap för såväl chefer som skyddsombud.Arbetsmiljöansvar 12:e upplagan är uppdaterad med avseende på ändrade regler och med beaktande av ny viktig rättspraxis, särskilt med avseende för psykisk ohälsa.
Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Format: Inbunden bok
  • Omfång: 420
  • Utgiven: 2015
  • ISBN: 978-913911432-1

Denna titel finns i digitalt format och kan nås via Zeteo beroende på abonnemang.

Författare:
Tommy Iseskog
Arbetsmiljöansvar handlar om de olika ansvarsregler som gäller i arbetsmiljösammanhang.Arbetsmiljöansvar är en handbok som redovisar vad regelverket kring arbetsmiljöansvar innebär och hur reglerna fungerar i praktiken. Boken är ett arbetsredskap för såväl chefer som skyddsombud.Arbetsmiljöansvar 12:e upplagan är uppdaterad med avseende på ändrade regler och med beaktande av ny viktig rättspraxis, särskilt med avseende för psykisk ohälsa.
Målgrupp
Human Resources, Juridiska, Studerande
Digital upplaga:
  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Ämnesområde: Arbetsrätt och arbetsmiljö
  • Publicerad: 2015-05-01
  • Version: 12
  • ISBN: 978-913911432-1