Arbetsmarknadsutredningen, tilläggsdirektiv
Arbetsmarknadsdepartementet

Arbetsmarknadsutredningen, tilläggsdirektiv

8000

80 kr (exkl. moms)

Precisering av och förlängd tid för utredningsuppdraget.