Arbetslöshet och ekonomiskt bistånd. SOU 2015:44
Socialdepartementet

Arbetslöshet och ekonomiskt bistånd. SOU 2015:44

Betänkande från Utredningen om stöd och krav avseende arbetslösa personer som tar emot ekonomiskt bistånd

28000

280 kr (exkl. moms)

Här lämnas förslag på en ny bestämmelse i socialtjänstlagen (2001:453), förkortad SoL, i vilken det förtydligas vilka krav som kan ställas på en arbetslös person som ansöker om försörjningsstöd. Betänkandet innehåller även förslag på kompletteringar i förordning(2008:975) om uppgiftsskyldighet i vissa fall enligt socialtjänstlagen (2001:453) och i förordningen (2002:623) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten. I betänkandet redovisas också resultatet av de kartläggningar utredningen gjort avseende vilka krav socialtjänsten ställer på den som söker ekonomiskt bistånd.
Teckna stående order på SOU från Socialdepartementet!
Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Socialdepartementet
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 280
  • Utgiven: 2015
  • Serie: SOU 2015:044
  • ISBN/Best.nr: 978-913824282-7
  • Ämnen: Ekonomi & Näringsliv, Offentlig förvaltning, Sociala frågor