Arbetslöshet och ekonomiskt bistånd. Prop. 2015/16:136
Socialdepartementet

Arbetslöshet och ekonomiskt bistånd. Prop. 2015/16:136

7600

76 kr (exkl. moms)

Regeringen föreslår ett förtydligande av det i lagen redan befintliga kravet på den enskilde att i första hand själv tillgodose sina behov. Bestämmelsen innebär att den som inte kan försörja sig men som kan arbeta har rätt till försörjningsstöd om han eller hon står till arbetsmarknadens förfogande. Om det finns godtagbara skäl har den enskilde rätt till försörjningsstöd även om han eller hon inte står till arbetsmarknadens förfogande.
Tryckt upplaga: