.
Arbetslagstiftning

Arbetslagstiftning

Naiti del Sante, Maria Rasmussen

Lagar och andra författningar som de lyder 1 juli 2023

61000

610 kr (exkl. moms)

Arbetslagstiftning

Arbetslagstiftning

Lagerstatus: Finns i lager

Den här produkten kan du teckna en stående order på. Då levereras nästa utgåva av produkten, eller kommande utgåvor i serien den tillhör, automatiskt vid utgivningen. Faktura följer separat. Kontakta kundservice för att beställa en stående order.

Om boken

ARBETSLAGSTIFTNING är ett välkänt och praktiskt arbetsredskap för den som kommer i kontakt med arbetsrättsliga frågor.

I syfte att öka bokens praktiska värde finns hänvisningar till rättsfall och litteratur, en omfattande förteckning över arbetsrättsliga artiklar i tidskrifter m.m. och ett utförligt sakregister. Vidare har hänvisningar till viktiga avgöranden från EU-domstolen och Europadomstolen medtagits.

Ur innehållet:
Kollektiv arbetsrätt Offentligt anställda
Anställningsskydd Arbetsprocess
Arbetstid Kvittning
Semester Konkurs och utsökning
Studieledighet Arbetsmiljö
Föräldraledighet Arbetsskadeförsäkring
Jämställdhet Arbetsmarknad
Diskriminering EU-rättsakter
Dataskydd Yttrandefrihet