Arbetskraftsbarometern '10
Statistiska centralbyrån/SCB

Arbetskraftsbarometern '10

24000

240 kr (exkl. moms)

Tro på framtiden!Jämfört med 2009 är arbetsgivarna nu något mer optimistiska i sin bedömning av rekryteringsbehovet inom de närmaste åren. Det råder god eller balanserad tillgång på nyexaminerade för de flesta utbildningsgrupperna inom teknik, samhällsvetenskap och vård. Däremot är det brist på nyexaminerade fritidspedagoger och grundskollärare i matematik/naturvetenskap.Det råder brist på yrkeserfarna civil- och högskoleingenjörer inom byggnadsteknik, läkare, tandläkare och sjuksköterskor med specialistkompetens.
Leveranstid cirka en vecka.Teckna stående order på skriftserien Information om utbildning och arbetsmarknad!
Produktdetaljer: