Arbetskraftsbarometern '09
Statistiska centralbyrån/SCB

Arbetskraftsbarometern '09

24000

240 kr (exkl. moms)

Återhållsamma aretsgivare spår ljusare framtid. Andelen arbetsgivare som sökt personal har minskat markant. Även om arbetsgivarna nu är mer försiktiga än tidigare i sin bedömning av det framtida behovet av personal, spår man ett ökat behov av anställda för nästan hälften av utbildningsgrupperna inom de närmaste tre åren..I boken ges information om arbetsmarknadsläget och utsikterna de närmaste åren för 72 utbildningar. Resultatet bygger på svar på en enkät till ett representativt urval av arbetsgivare.
Leveranstid cirka en vecka.Teckna stående order på skriftserien Information om utbildning och arbetsmarknad!