Arbetskraftsbarometern '11
Statistiska centralbyrån/SCB

Arbetskraftsbarometern '11

25700

257 kr

Ökad efterfrågan!Jämfört med förra årets barometer bedömer arbetsgivarna nu en ökad brist på nyutexaminerade arbetssökande inom flera utbildningar.Bristen finns framför allt inom det tekniska området, men även när det gäller t.ex. sjuksköterskor, läkare, fritidspedagoger och vissa grundskollärare.
Leveranstid cirka en vecka.Teckna stående order på skriftserien Information om utbildning och arbetsmarknad!
Produktdetaljer: