Arbetskraftsbarometern '08
Statistiska centralbyrån/SCB

Arbetskraftsbarometern '08

24000

240 kr

Arbetskraftsbarometern för 2008 visar på en viss minskning av andelen arbetsgivare som sökt personal. Knappt hälften av arbetsgivarna har under året sökt personal med angiven utbildning, en minskning med fyra procentenheter sedan 2007. Arbetsgivarna spår däremot ett fortsatt ökat behov av personal de närmaste åren, men i lägre utsträckning än år 2007.

Leveranstid ca en vecka. Abonnera på skriftserien
Produktdetaljer: