.
Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar
 • Arbetsrätt och arbetsliv
 • Ersättningsrätt
 • Arbetsrätt

Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar

Tommy Iseskog
0
Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar
Läs titeln med ett abonnemang på JUNO
 • Digitalt verktyg med tillgång till allt juridiskt material du behöver
 • Material från över 1000 experter, allt på samma ställe
 • Utgivare: Norstedts Juridik
 • Format: E-bok
 • Upplaga: 8
 • Utgiven: 2019
 • Ämnen: Arbetsrätt och arbetsliv, Ersättningsrätt
 • Taggar: Arbetsrätt,
 • Författare: Tommy Iseskog

Om boken

I ARBETSGIVARENS REHABILITERINGSANSVAR redogör Tommy Iseskog för de juridiska regler som gäller för rehabilitering och som styr arbetsgivarens ansvar; detta ansvar är en del av arbetsgivaransvaret och arbetsmiljöansvaret men ingår också i arbetstagarens skydd mot diskriminering.
Reglerna kring arbetsgivarens rehabiliteringsansvar påverkas av den s.k. rehabiliteringskedjan i sjukförsäkringen. Arbetsdomstolen har under de senaste åren avgjort ett flertal intressanta tvister rörande arbetsgivarens anställningsskyddsrelaterade och diskrimineringsskyddsrelaterade rehabiliteringsansvar.
I denna åttonde upplaga behandlas bl.a. nya regler om s.k. plan för återgång i arbete. Vidare har samtliga kapitel omarbetats och uppdaterats med beaktande av ny och utvecklad rättspraxis.

TOMMY ISESKOG,universitetslektor och arbetsrättsexpert, är verksam inom det arbetsrättsliga området som författare och konsult.