Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar
Wolters Kluwer

Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar

36100
Tryckt upplaga
Digital upplaga

361 kr (exkl. moms)

Författare:
Tommy Iseskog
I boken Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar redogör Tommy Iseskog för de juridiska regler som gäller för rehabilitering och som styr arbetsgivarens ansvar. Detta ansvar är en del av arbetsgivaransvaret och arbetsmiljöansvaret men ingår också i arbetstagarens skydd mot diskriminering.Reglerna kring arbetsgivarens rehabiliteringsansvar påverkas av den s.k. rehabiliteringskedjan i sjukförsäkringen. Arbetsdomstolen har under de senaste åren avgjort ett flertal intressanta tvister rörande arbetsgivarens anställningsskyddsrelaterade och diskrimineringsskyddsrelaterade rehabiliteringsansvar.I den sjunde upplagan av Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar behandlas alla de förändringar av regelverket kring arbetsgivarens rehabiliteringsansvar som har inträffat till följd av ny lagstiftning och utvecklad rättspraxis.
Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Wolters Kluwer
  • Format: Häftad bok
  • Omfång: 143
  • Utgiven: 2016
  • ISBN: 978-913911532-8

Denna titel finns i digitalt format och kan nås via Zeteo beroende på abonnemang.

Författare:
Tommy Iseskog
I boken Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar redogör Tommy Iseskog för de juridiska regler som gäller för rehabilitering och som styr arbetsgivarens ansvar. Detta ansvar är en del av arbetsgivaransvaret och arbetsmiljöansvaret men ingår också i arbetstagarens skydd mot diskriminering.Reglerna kring arbetsgivarens rehabiliteringsansvar påverkas av den s.k. rehabiliteringskedjan i sjukförsäkringen. Arbetsdomstolen har under de senaste åren avgjort ett flertal intressanta tvister rörande arbetsgivarens anställningsskyddsrelaterade och diskrimineringsskyddsrelaterade rehabiliteringsansvar.I den sjunde upplagan av Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar behandlas alla de förändringar av regelverket kring arbetsgivarens rehabiliteringsansvar som har inträffat till följd av ny lagstiftning och utvecklad rättspraxis.
Målgrupp
Offentlig förvaltning, Juridiska, Human Resources
Digital upplaga:
  • Utgivare: Wolters Kluwer
  • Ämnesområde: Arbetsrätt och arbetsmiljö
  • Publicerad: 2016-06-15
  • Version: 7
  • ISBN: 978-913911532-8