Arbetsdomstolens domar - prenumeration 2018 exkl. årsbok
Domstolsverket

Arbetsdomstolens domar - prenumeration 2018 exkl. årsbok

210300

2,103 kr

Den fullständiga lydelsen av Arbetsdomstolens avgöranden i mål om kollektivavtal och andra mål av arbetsrättslig natur. Dessutom ingår sammanfattnings-, författnings-, parts-, sökords- och sakregister. Ges ut i lösbladshäften ca 8 - 10 ggr/år. Prenumerationen löper kalenderårsvis.

Prenumeration kan även tecknas på lösbladshäften inkl. årsbok. Stående order kan tecknas på enbart årsboken
Produktdetaljer: