Arbetsdomstolens domar årsbok 2015 (AD)
Domstolsverket

Arbetsdomstolens domar årsbok 2015 (AD)

162400

1,624 kr (exkl. moms)

Den fullständiga lydelsen av Arbetsdomstolens avgöranden i mål om kollektivavtal och andra mål av arbetsrättslig natur under 2015.
Beräknas utkomma i mars. Abonnera på årsboken