Arbetsdomstolens domar årsbok 2015 (AD)
Domstolsverket

Arbetsdomstolens domar årsbok 2015 (AD)

162400

1 624 kr

Den fullständiga lydelsen av Arbetsdomstolens avgöranden i mål om kollektivavtal och andra mål av arbetsrättslig natur under 2015.
Produktdetaljer: