Arbetet med att främja likabehandling och för att motverka diskriminering och annan kränkande behandling, allmänna råd
Skolverket

Arbetet med att främja likabehandling och för att motverka diskriminering och annan kränkande behandling, allmänna råd

6000

60 kr

Ingår i häfte SKOLFS 2007:1-7, 20 sidor.

Prenumerera på SKOLFS.
Produktdetaljer: