Arbetet i frågor som rör Kina. Prop. 2019/20:018
Utrikesdepartementet

Arbetet i frågor som rör Kina. Prop. 2019/20:018

8700

87 kr (exkl. moms)

I denna skrivelse redogör regeringen för Sveriges förbindelser med Kina och för det förhållningssätt som regeringen arbetar efter i frågor som rör Kina, i ljuset av Kinas växande globala inflytande och de nya frågeställningar, möjligheter och utmaningar detta medför.
Tryckt upplaga: