.
Arbete, utbildning och behandling i svenska anstalter. Brå rapport 2015:20

Arbete, utbildning och behandling i svenska anstalter. Brå rapport 2015:20

En studie om intagnas sysselsättning

19300

193 kr (exkl. moms)

Arbete, utbildning och behandling i svenska anstalter. Brå rapport 2015:20

Arbete, utbildning och behandling i svenska anstalter. Brå rapport 2015:20

Lagerstatus: Få i lager

Om publikationen

Enligt lag ska intagna delta i sysselsättning under sin tid på anstalt. Sysselsättningen kan vara i form av arbete, utbildning, behandlingsprogram eller någon annan strukturerad verksamhet. Valet av sysselsättning ska i möjligaste mån grundas på de intagnas individuella behov.

Brå har fått ett regeringsuppdrag att kartlägga sysselsättningen på svenska anstalter. I studien framkommer att de intagna överlag vill ha mer sysselsättning, men att anstalterna av olika skäl många gånger har svårt att tillhandahålla det. Oftas är också de intagnas behov sekundärt i valet av sysselsättning. Brå har formulerat ett antal förslag på hur verksamheten kan utvecklas, som förhoppningsvis medför att sysselsättningens fulla potential bättre tas till vara. Det här är den första övergripande studien om intagnas sysselsättning på de svenska anstalterna.
Utkommer i november. Abonnera på Brå:s publikationer. Teckna stående order.