Arbete med åtgärdsprogram för elever i behov av särskilt stöd
Skolverket

Arbete med åtgärdsprogram för elever i behov av särskilt stöd

5000

50 kr

Ett praktiskt redskap för att hjälpa elever med behov av särskilt stöd, nå sina kunskapsmålHösten 2011 började nya läroplane, kurs- och ämnesplaner samt kunskapskrav att gälla i skolan. Det finsn ett behov av nya allmänna råd för att stödja personalen i sitt arbete med åtgärdsprogramm för elever i behov av särskilt stöd.
Ersätter Skolverkets allmänna råd Skolverkets tidigare allmänna råd (SKOLFS 2008:5) för arbete med åtgärdsprogram.
Produktdetaljer: