Arbete i offentlig förvaltning
Norstedts Juridik

Arbete i offentlig förvaltning

45000
Tryckt upplaga
Digital upplaga

450 kr (exkl. moms)

Författare:
Ulrik von Essen
I denna bok beskrivs och diskuteras arbetet i offentlig förvaltning och tjänstemannarollen. Tyngdpunkten i framställningen ligger på ärendehandläggningen i förvaltningsmyndigheter, såväl statliga som kommunala. Här förklaras på ett enkelt sätt inte bara vad myndigheterna måste göra, utan också varför samt vilka regelverk som styr detta. Myndigheternas verksamhet sätts alltså in i ett större sammanhang. De regler och principer som gäller för ärendehandläggningen kopplas därför även till sådant som myndigheternas ställning i den offentliga organisationen, deras förhållande till politiska organ och domstolar samt deras servicefunktion. Stort utrymme ges även åt offentlighetsprincipen, dvs. reglerna om allmänna handlingar och sekretess.

Förutom till yrkesverksamma inom staten och kommunerna så vänder sig boken till högskolestuderande inom de program där kunskap om de förvaltningsrättsliga regelverken krävs.
Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Format: Häftad bok
  • Omfång: 222
  • Utgiven: 2018
  • ISBN: 978-913902032-5

Denna titel finns i digitalt format och kan nås via Zeteo beroende på abonnemang.

Författare:
Ulrik von Essen
I detta verk beskrivs och diskuteras arbetet i offentlig förvaltning och tjänstemannarollen. Tyngdpunkten i framställningen ligger på ärendehandläggningen i förvaltningsmyndigheter, såväl statliga som kommunala. Här förklaras på ett enkelt sätt inte bara vad myndigheterna måste göra, utan också varför samt vilka regelverk som styr detta. Myndigheternas verksamhet sätts alltså in i ett större sammanhang. De regler och principer som gäller för ärendehandläggningen kopplas därför även till sådant som myndigheternas ställning i den offentliga organisationen, deras förhållande till politiska organ och domstolar samt deras servicefunktion. Stort utrymme ges även åt offentlighetsprincipen, dvs. reglerna om allmänna handlingar och sekretess.

Förutom till yrkesverksamma inom staten och kommunerna så vänder sig verket till högskolestuderande inom de program där kunskap om de förvaltningsrättsliga regelverken krävs.
Målgrupp
Offentlig förvaltning, Studerande, Juridiska
Digital upplaga:
  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Ämnesområde: Offentlig rätt, statsrätt och statsvetenskap
  • Publicerad: 2018-05-15
  • Version: 2
  • ISBN: 978-913902032-5