.
Arbete i offentlig förvaltning
 • Offentlig rätt
 • Förvaltningsrätt
 • Statsrätt

Arbete i offentlig förvaltning

Ulrik von Essen
Produkt-id: 6831850946726
ID: P000043318
Arbete i offentlig förvaltning
Läs titeln med ett abonnemang på JUNO
 • Digitalt verktyg med tillgång till allt juridiskt material du behöver
 • Material från över 1000 experter, allt på samma ställe
 • Utgivare: Norstedts Juridik
 • Format: E-bok
 • Upplaga: 3
 • Utgiven: 2021
 • Ämnen: Offentlig rätt
 • Taggar: Förvaltningsrätt, Statsrätt
 • Författare: Ulrik von Essen

Om boken

I detta verk beskrivs och diskuteras arbetet i offentlig förvaltning och tjänstemannarollen. Tyngdpunkten i framställningen ligger på ärendehandläggningen i förvaltningsmyndigheter, såväl statliga som kommunala. Här förklaras på ett enkelt sätt inte bara vad myndigheterna måste göra utan också varför och vilka regelverk som styr detta. Myndigheternas verksamhet sätts alltså in i ett större sammanhang. De regler och principer som gäller för ärendehandläggningen kopplas därför även till sådant som myndigheternas ställning i den offentliga organisationen, deras förhållande till politiska organ och domstolar samt deras servicefunktion. Stort utrymme ges även åt offentlighetsprincipen, dvs. reglerna om allmänna handlingar och sekretess.

Förutom till yrkesverksamma inom staten och kommunerna vänder sig verket till högskolestuderande inom de program där kunskap om de förvaltningsrättsliga regelverken krävs.

Template: page-product.liquid - {"image"=>"https://image.nj.se/product/9789139023739.png", "type"=>"digital", "product_id"=>"P000043318", "primary"=>"false", "verkid"=>"2282ECA4F8AA8C0B85257F4500487D083", "subject_areas"=>["Offentlig rätt"], "subjects"=>["Förvaltningsrätt", "Statsrätt"], "datechanged"=>"2023-12-08", "book_author"=>[{"contact_id"=>"1443", "id"=>"B511B5B9DE25F450C125752E004EF6D8", "role"=>"Författare", "firstname"=>"Ulrik von", "lastname"=>"Essen"}], "prodtype"=>"E-bok", "printper"=>"

Den senaste versionen av det tryckta verket utgavs 2021.

", "pod"=>"false", "juno_doc_id"=>"ISBN9789139312994", "courselitterature"=>"false", "stock"=>"0", "imprintcode"=>"NJ", "edition"=>"3", "size"=>"0", "standingorder"=>"false", "status"=>"RELEASED", "published"=>"2021", "publicerat_datum"=>"2021-08-13", "publicerat_timestamp"=>1628812800}