Arbete i offentlig förvaltning
  • Offentlig förvaltning

Arbete i offentlig förvaltning

47800

478 kr (exkl. moms)

Arbete i offentlig förvaltning

Arbete i offentlig förvaltning

  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Format: Häftad bok
  • Upplaga: 2
  • Omfång: 222
  • Utgiven: 2018
  • ISBN: 9789139020325
  • Ämnen: Offentlig förvaltning
  • Författare: Ulrik von Essen

Om boken

I denna bok beskrivs och diskuteras arbetet i offentlig förvaltning och tjänstemannarollen. Tyngdpunkten i framställningen ligger på ärendehandläggningen i förvaltningsmyndigheter, såväl statliga som kommunala. Här förklaras på ett enkelt sätt inte bara vad myndigheterna måste göra, utan också varför samt vilka regelverk som styr detta. Myndigheternas verksamhet sätts alltså in i ett större sammanhang. De regler och principer som gäller för ärendehandläggningen kopplas därför även till sådant som myndigheternas ställning i den offentliga organisationen, deras förhållande till politiska organ och domstolar samt deras servicefunktion. Stort utrymme ges även åt offentlighetsprincipen, dvs. reglerna om allmänna handlingar och sekretess.
Förutom till yrkesverksamma inom staten och kommunerna så vänder sig boken till högskolestuderande inom de program där kunskap om de förvaltningsrättsliga regelverken krävs.