Anvisade elavtal. Prop. 2016/17:13
Miljö- och energidepartementet

Anvisade elavtal. Prop. 2016/17:13

10800

108 kr (exkl. moms)

Förslag till skärpta regler för anvisade elavtal med tydligare information för elkunder och möjlighet till prisreglering.

Det finns obefogade prisskillnader mellan anvisade elavtal och övriga elavtal på marknaden. Frivilliga åtaganden för elbranschen har inte gett tillräcklig effekt. Därför föreslås skärpt reglering av anvisningsavtalen i syfte att minska andelen kunder med anvisade elavtal.
Tryckt upplaga: