Användarna och datorerna
Vinnova

Användarna och datorerna

22000

220 kr (exkl. moms)

I denna rapport redovisas "Användarorganisationer och användarinflytande" - ett delprojekt inom det IT-historiska projektet "Från matematikmaskin till IT: insamling, dokumentation, bevarande och tillgängliggörande av källmaterial om svensk IT-historia".

Detta större projekt har delats upp i 18 temaområden och fokuserar på de aktörer som varit verksamma inom olika sektorer där IT-användningen tidigt varit av stor betydelse.Den del av IT-historien som beskrivs i rapporten, som även kommer att utgöra en del av huvudprojektets kommande rapport, fokuserar tre särskilt viktiga områden:

  • IT-användning och integritet
  • Arbetsmiljö och IT-användning
  • Användarinflytande och användarorientering.