Ansvarsfull hälso- och sjukvård. SOU 2013:44
Socialdepartementet

Ansvarsfull hälso- och sjukvård. SOU 2013:44

28000

280 kr (exkl. moms)

Har haft i uppdrag att föreslå hur patientens ställning inom och inflytande över hälso- och sjukvården ska stärkas. Utredningen har dessutom haft i uppdrag att föreslå en ny lag om hälso- och sjukvårdens organisation som ska ersätta hälso- och sjukvårdslagen (HSL).I betänkandet behandlas frågor om hur vården kan ges på mer likvärdiga villkor, hur patientberättelser i klagomåls- och anmälningsärenden systematiskt kan samlas in och bearbetas samt föreslår en ny lag om organisation av hälso- och sjukvårdsverksamhet.
Särskild utredare: Johan AssarssonTeckna stående order på SOU från Socialdepartementet!