.
Ansvarsfrihet
  • Associationsrätt

Ansvarsfrihet

Carl Svernlöv

Dechargeinstitutet i svensk aktiebolagsrätt

89300

893 kr (exkl. moms)

Ansvarsfrihet

Ansvarsfrihet

Lagerstatus: Finns i lager

Om boken

Boken behandlar frågeställningar kring det ansvarsfrihetsbeslut som årligen ska fattas vid årsstämman i alla svenska aktiebolag. Utifrån ett internationellt, komparativt perspektiv undersöks ansvarsfrihetsinstitutet i detalj, inklusive dess rättsverkningar och omfattning i såväl tid som personkrets samt de viktiga undantag från meddelad ansvarsfrihet som följer av lag och praxis.

I denna tredje upplaga har texten uppdaterats och omarbetats för att spegla utvecklingen i lag och praxis.